Lijepa Rijec

4.07.2014

94 Al-Inširah (Tefsir)

94 . الانشراح Al-Inširah (8 - ajeta)


"Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili" /1/ "i breme tvoje s tebe skinuli", /2/ "koje je pleća tvoja pritiskalo", /3/ "i spomen na tebe visoko uzdigli!" /4/ "Ta, zaista, s mukom je last", /5/ "zaista, s mukom je last!"/6/ "A kad završiš, molitvi se predaj", /7/ "i Gospodaru svome teži!" /8/

Uzvišeni kaže: "Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili", tj. Mi smo tvoje grudi prostranim učinili i prosvjetlili ih, kao što se na drugom mjestu kaže: "Onome koga Allah želi da uputi - On srce njegovo prema islamu raspoloži" (6:125). Kao što je Allah tvoje grudi učinio prostranim, tako je Svoj vjerozakon (Šerijat) učinio širokim, tolerantnim i lahkim, bez ikakvih teškoća, tereta i tjeskobe.

Riječi Uzvišenog: "i breme tvoje s tebe skinuli" znače: "...da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio." (48: 2) "Koje je pleća pritiskalo", tj. koje ti je bilo teško nositi. "...i spomen na tebe visoko uzdigli", tj. neću biti spomenut, a da sa Mnom i ti ne budeš spomenut, kao što je u riječima kelimei-šehadeta /Ja svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik.

Hasan ibn Sabit u jednoj svojoj kasidi kaže: "Najplemenitiji od svih je pečat vjerovjesništva koji sija Allahovim svjetlom i svjedoči, Bog je ime Vjerovjesnika stavio uz Svoje kad mujezin pet puta poziva i svjedoči. Da bi ga proslavio, iz svoga je imena izveo njegovo. Vlasnik Prijestolja je hvaljen, a ovaj je pohvaljen." "Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Uzvišeni, dakle, kaže da je s mukom last, a zatim to, ponovno, potvrđuje. Ibn Ebi-Hatim od Aiza ibn Šurejha prenosi da je rekao: "Čuo sam Enesa ibn Malika da je rekao: /652/

'Vjerovjesnik je jednom prilikom sjedio naspram jednog kamena i rekao: 'Kad bi muka došla i ušla u ovaj kamen, za njom bi došla i ušla last da je iz njega istjera.'" Na to je Allah, dž.š., objavio: " Ta, zaista, s mukom je last, zaista, s mukom je last!" Pjesnik kaže: "Često nesreća pritijesni mladića, ali Allah, svaki put, iz nje da izlaz, I kad se učini da je ona neizbježna, dođe olakšanje kad mu se najmanje nada." "A kad završiš, molitvi

se predaj i Gospodaru svome teži!", tj. kad završiš sa svakodnevnim poslovima i dunjalučkim brigama, predaj se ibadetu, obavljaj ga čiste savjesti i budi predan svome Gospodaru u svojim željama i namjerama. U ovom smislu su i riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., izrečene u hadisu za koji su svi saglasni da je vjerodostojan (sahih): /653/ "Nema namaza kad je gotovo jelo, niti kad muči mokraća i izmet." U drugom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: /654/ "Kad dođe vrijeme namaza, a večera je spremna, počnite sa večerom!"

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu