Lijepa Rijec

3.19.2014

99. Az-Zizal - Zemljotres

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

099. Surah Al-Zalzalah (The Earthquake)


099. Surah Al-Zalzalah (Zemljotres)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,

3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -

4. toga Dana će o­na vijesti svoje kazivati

5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.

6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

7. o­naj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,

8. a o­naj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu