Lijepa Rijec

3.21.2014

96. Al-'Alaq - Ugrušak

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

096. Surah Al-Alaq (The Clot)

096. Surah Al-Alaq (Ugrušak)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,*

2. stvara čovjeka od ugruška!

3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

4. koji poučava peru,

5. koji čovjeka poučava o­nome što ne zna.

6. Uistinu, čovjek se uzobijesti

7. čim se neovisnim osjeti,

8. a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

9. Vidje li ti o­noga koji brani*

10. robu da molitvu obavi?

11. Reci mi ako o­n misli da je na Pravome putu,

12. ili ako traži da se kumirima moli,

13. reci mi, ako o­n poriče i glavu okreće -

14. zar o­n ne zna da Allah sve vidi?

15. Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,

16. kiku lažnu i grješnu,

17. pa neka o­n pozove društvo svoje -

18. Mi ćemo pozvati zebanije.*

19. Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu