Lijepa Rijec

3.21.2014

95. At-Tin - Smokva

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

095. Surah At-Tin (The Fig)


095. Surah At-Tin (Smokva)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi smokve i masline,

2. i Sinajske gore,

3. i grada ovog, bezbjednog -

4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

6. samo ne o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

7. Pa šta te o­nda navodi da poričeš o­naj svijet -

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu