Lijepa Rijec

3.21.2014

94. Al-Inširah - Širokogrudnost

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

094. Surah Ash-Sharh (The Opening Forth)


094. Surah Ash-Sharh (Širokogrudnost)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

2. i breme tvoje s tebe skinuli,

3. koje je pleća tvoja tištilo,

4. i spomen na tebe visoko uzdigli!

5. Ta, zaista, s mukom je i last,

6. zaista, s mukom je i last!

7. A kad završiš, molitvi se predaj

8. i samo se Gospodaru svome obraćaj!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu