Lijepa Rijec

3.16.2014

113. Surah Al-Falaq (Svitanje)


113. Al-Falaq - Svitanje

Mekka - 5 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 KUL ‘A’UDHU BIREBBIL-FELEKI
2 MIN SHERRI MA HALEKA
3 WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKABE
4 WE MIN SHERRI EN-NEFFATHATI FIL-’UKADI
5 WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HESEDE

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu