Lijepa Rijec

3.18.2014

113. Al-Falaq - Svitanje

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

113. Surah Al-Falaq (The Daybreak)


113. Surah Al-Falaq (Svitanje)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

2. od zla o­noga što o­n stvara,

3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu