Lijepa Rijec

3.16.2014

112. Surah Al-Ihlās (Iskrenost)


112. Al-Ihlas - Iskrenost

Mekka - 4 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


1 KUL HUWEL-LAHU ‘EHEDUN
2 ELLAHU ES-SEMEDU
3 LEM JELID WE LEM JULED
4 WELEM JEKUN LEHU KUFUEN ‘EHEDUN

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu