Lijepa Rijec

3.18.2014

112. Al-Ihlas - Iskrenost

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

112. Surah Al-Ikhlaas or At-Tauhid (The Purity)


112. Surah Al-Ikhlaas or At-Tauhid (Iskrenost)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "On je Allah - Jedan!

2. Allah je Utočište svakom!

3. Nije rodio i rođen nije,

4. i niko Mu ravan nije!"

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu