Lijepa Rijec

3.18.2014

111. Al-Lahab - Plamen

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

111. Surah Al-Masad (The Palm Fiber)


111. Surah Al-Masad (Plamen)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!

2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni o­no što je stekao,

3. ući će o­n, sigurno, u vatru rasplamsalu,

4. i žena njegova, koja spletkari;

5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu