Lijepa Rijec

3.18.2014

110. An-Nasr - Pomoć

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

110. Surah An-Nasr (The Help)


110. Surah An-Nasr (Pomoć)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, o­n je uvijek pokajanje primao.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu