Lijepa Rijec

3.16.2014

109. Surah Al-Kafirun (Nevjernici)


109. Al-Kafirun - Nevjernici

Mekka - 6 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 KUL JA ‘EJJUHAL-KAFIRUNE
2 LA ‘A’BUDU MA TA’BUDUNE
3 WE LA ‘ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUDU
4 WE LA ‘ENA ‘ABIDUN MA ‘ABEDTTUM
5 WE LA ‘ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUDU
6 LEKUM DINUKUM WE LIJE DINI

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu