Lijepa Rijec

3.18.2014

109. Al-Kafirun - Nevjernici

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

109. Surah Al-Kaafiroon (The Disbelievers)


109. Surah Al-Kaafiroon (Nevjernici)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati o­nima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati o­nome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao o­nima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali o­nome kome se ja klanjam,

6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu