Lijepa Rijec

3.16.2014

108. Surah Al-Kawsar (Mnogo Dobro)


108. Al-Kawtar - Mnogo dobro

Mekka - 3 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 ‘INNA ‘A’TEJNAKEL-KEWTHERE
2 FESELLI LIREBBIKE WE ENHER
3 ‘INNE SHANI’EKE HUWEL-’EBTERU

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu