Lijepa Rijec

3.18.2014

108. Al-Kawtar - Mnogo dobro

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

108. Surah Al-Kauthar (A River in Paradise)


108. Surah Al-Kauthar (Mnogo Dobro)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. o­naj koji tebe mrzi sigurno će o­n bez spomena ostati.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu