Lijepa Rijec

3.18.2014

107. Al-Ma'un- Davanje u naruč

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

107. Surah Al-Maa'oon (The Small Kindnesses)


107. Surah Al-Maa'oon (Davanje u naruč)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Znaš li ti o­noga koji o­naj svijet poriče?

2. Pa to je o­naj koji grubo odbija siroče,

3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.

4. A teško o­nima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu