Lijepa Rijec

3.16.2014

106. Surah Qurayš (Kurejšije)


106. Qurayš - Kurejšije

Mekka - 4 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 LI’ILAFI KUREJSHIN
2 ‘ILAFIHIM RIHLETE ESH-SHITA’I WE ES-SEJFI
3 FELJA’BUDU REBBE HADHAL-BEJTI
4 EL-LEDHI ‘ET’AMEHUM MIN XHU’IN WE ‘AMENEHUM MIN HAWFIN

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu