Lijepa Rijec

3.18.2014

105. Al-Fil - Slon

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

105. Surah Al-Feel (The Elephant)


105. Surah Al-Feel (Slon)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo

3. i protiv njih jata ptica poslao,*

4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

5. pa ih o­n kao lišće koje su crvi istočili učinio?

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu