Lijepa Rijec

3.18.2014

104. Al-Humaza - Klevetnik

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

104. Surah Al-Humazah (The Slanderer)


104. Surah Al-Humazah (Klevetnik)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

2. koji blago gomila i prebrojava ga,

3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

4. A ne valja tako! o­n će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

5. A znaš li ti šta je Džehennem?

6. Vatra Allahova razbuktana,

7. koja će do srca dopirati.

8. o­na će iznad njih biti zatvorena,

9. plamenim stupovima zasvođena.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu