Lijepa Rijec

3.16.2014

103. Surah Al-'Asr (Vrijeme)


103. Al-'Asr - Vrijeme

Mekka - 3 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 WEL-’ASRI
2 ‘INNEL-’INSANE LEFI HUSRIN
3 ‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE TEWASEW BIL-HEKKI WE TEWASEW BIS-SEBRI

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu