Lijepa Rijec

3.18.2014

103. Al-'Asr - Vrijeme

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

103. Surah Al-Asr (The Time)


103. Surah Al-Asr (Vrijeme)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi vremena -

2. čovjek, doista, gubi,

3. samo ne o­ni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu