Lijepa Rijec

3.18.2014

102. At-Takatur - Nadmetanje

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

102. Surah At-Takaathur (The Piling up)


102. Surah At-Takaathur (Nadmetanje)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

2. sve dok grobove ne naselite.

3. A ne valja tako, saznaćete svakako!

4. i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,

6. Džehennem ćete vidjeti jasno!

7. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

8. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu