Lijepa Rijec

3.16.2014

101. Surah Al-Qari'a (Smak svijeta)


101. Al-Qari'a - Smak svijeta

Mekka - 11 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 EL-KARI’ATU
2 MAL-KARI’ATU
3 WE MA ‘EDRAKE MAL-KARI’ATU
4 JEWME JEKUNU EN-NASU KALFERASHIL-MEBTHUTHI
5 WE TEKUNUL-XHIBALU KAL’IHNIL-MENFUSHI
6 FE’EMMA MEN THEKULET MEWAZINUHU
7 FEHUWE FI ‘ISHETIN RADIJETIN
8 WE ‘EMMA MEN HAFFET MEWAZINUHU
9 FE’UMMUHU HAWIJETUN
10 WE MA ‘EDRAKE MA HIJEH
11 NARUN HAMIJETUN

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu