Lijepa Rijec

3.18.2014

101. Al-Qari'a - Smak svijeta

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

101. Surah Al-Qari'ah (The Striking Hour)


101. Surah Al-Qari'ah (Smak svijeta)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Smak svijeta!

2. Šta je Smak svijeta?

3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?

4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

5. a planine kao šarena vuna iščupana.

6. o­naj u koga njegova djela budu teška -

7. u ugodnu životu će živjeti,

8. a o­naj u koga njegova djela budu lahka -

9. boravište će mu bezdan biti.

10. A znaš li ti šta će to biti? -

11. Vatra užarena!

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu