Lijepa Rijec

3.18.2014

100. Al-'Adiyat - Oni koji jure

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

100. Surah Al-Aadiyaat (Those that run)


100. Surah Al-Aadiyaat (Oni Koji Jure)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi o­nih koji dahćući jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i dižu tada prašinu

5. pa u njoj u gomilu upadaju -

6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je o­n toga, doista, svjestan,

8. i o­n je, zato što voli bogatstvo - radiša.

9. A zar o­n ne zna da će, kada budu oživljeni o­ni koji su u grobovima

10. i kada iziđe na vidjelo o­no što je u srcima,

11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu