Lijepa Rijec

3.18.2014

1. Surat Al-Fatiha (Pristup)1. Al-Fatiha - Pristup

Mekka - 7 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


2 EL-HEMDU LILLAHI RABBIL-’ALEMINE


3 ER-REHMANI ER-REHIMI


4 MALIKI JEWMI ED-DINI


5 ‘IJAKE NA’BUDU WE ‘IJAKE NESTA’INU


6 EHDINA ES-SIRATEL-MUSTEKIME


7 SIRATEL-LEDHINE ‘EN’AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MEGDUBI ‘ALEJHIM WE LA ED-DALLINE


Al-Fatiha - Pristup


Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu