Lijepa Rijec

3.16.2014

097. Surah Al-Qadr (Noć Kadr)


97. Al-Qadr - Noć Kadr

Mekka - 5 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 ‘INNA ‘ENZELNAHU FI LEJLETIL-KADRI
2 WE MA ‘EDRAKE MA LEJLETUL-KADRI
3 LEJLETUL-KADRI HAJRUN MIN ‘ELFI SHEHRIN
4 TENEZZELUL-MELA’IKETU WE ER-RUHU FIHA BI’IDHNI RABBIHIM MIN KULLI ‘EMRIN
5 SELAMUN HIJE HETTA METLA’IL-FEXHRI

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu