Lijepa Rijec

3.22.2014

087. Al-A'la (Svevišnji)

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

087. Surah Al-A'la (The Most High)


087. Surah Al-A'la (Svevišnji)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

2. koji sve stvara i čini skladnim,

3. i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

4. i koji čini da rastu pašnjaci,

5. i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

6. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

7. osim o­noga što će Allah htjeti - jer, o­n zna i o­no što na javu iznosite i o­no što tajite -

8. i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

9. zato poučavaj - pouka će već od koristi biti:

10. dozvaće se o­naj koji se Allaha boji,

11. a izbjegavaće je o­naj najgori,

12. koji će u vatri velikoj gorjeti,

13. pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

14. Postići će šta želi o­naj koji se očisti

15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

16. Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

17. a o­naj svijet je bolji i vječan je.

18. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.*

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu