Lijepa Rijec

3.22.2014

086. At-Tariq (Danica)

Kur'an-i Kerim

Prijevod Besima Korkuta

086. Surah At-Tariq (The Night Comer)


086. Surah At-Tariq (Danica)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi neba i Danice!

2. A znaš li ti šta je Danica?

3. Zvijezda blistava!

4. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

5. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!

6. Stvoren je od tekućine koja se izbaci,

7. koja između kičme i grudi izlazi,

8. i o­n je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

9. o­noga Dana kada budu ispitivane savjesti,

10. kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.

11. I tako mi neba puna kiše

12. i Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,

13. Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

14. lakrdija nikakva o­n nije!

15. o­ni se služe spletkama,

16. a Ja ih uništavam -

17. zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.

(Kur'an Časni)

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu