Lijepa Rijec

3.16.2014

082. Surah Al-Infitar (Rascjepljenje)


82. Al-Infitar - Rascjepljenje

Mekka - 19 ajetaBismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1 ‘IDHA ES-SEMA’U ENFETERET
2 WE ‘IDHAL-KEWAKIBU ENTETHERET
3 WE ‘IDHAL-BIHARU FUXHXHIRET
4 WE ‘IDHAL-KUBURU BU’THIRET
5 ‘ALIMET NEFSUN MA KADDEMET WE ‘EHHARET
6 JA ‘EJJUHAL-’INSANU MA GARREKE BIREBBIKEL-KERIMI
7 EL-LEDHI HALEKAKE FESEWWAKE FE’ADELEKE
8 FI ‘EJJI SURETIN MA SHA’E REKKEBEKE
9 KELLA BEL TUKEDHDHIBUNE BID-DINI
10 WE ‘INNE ‘ALEJKUM LEHAFIDHINE
11 KIRAMÆN KATIBINE
12 JA’LEMUNE MA TEF’ALUNE
13 ‘INNEL-’EBRARE LEFI NA’IMIN
14 WE ‘INNEL-FUXHXHARE LEFI XHEHIMIN
15 JESLEWNEHA JEWME ED-DINI
16 WE MA HUM ‘ANHA BIGA’IBINE
17 WE MA ‘EDRAKE MA JEWMU ED-DINI
18 THUMME MA ‘EDRAKE MA JEWMU ED-DINI
19 JEWME LA TEMLIKU NEFSUN LINEFSIN SHEJ’ÆN WEL-’EMRU JEWME’IDHIN LILLAHI

Whatsapp opcija dijeljenja radi samo na mobilnom uređaju

Ovde upišite vaš tekst i pritisnite Enter za pretragu